Septic tank systemen

 

 

Installatie,  repareren en verbeteren van uw septic tank systeem.

 

Wat betreft de keuze van het systeem en de materialen, moeten wij rekening houden met een aantal factoren:

  - aantal kamers

  - grondwaterpeil

  - beschikbare oppervlakte

  - aanwezigheid van eventuele bronnen, greppels , ondergrondse holtes en bomen.

  - Glooiing van het terrein

  - Doordringbaarheid van de grond

  - eventuele servituut

  - bereikbaarheid

 

Formaliteiten wat betreft de SPANC

Wij regelen voor u de toestemming van de SPANC.

Deze toestemming is essentieel om met het werk te kunnen starten.

Een technicus van de SPANC zal de locatie bezoeken, om zich te verzekeren dat het werk uitvoerbaar is en dat men zich aan de regels houdt.

 

Het kan tot een maand duren voor men antwoord krijgt van de SPANC.

Nadat goedkeuring is verleend, kunnen wij met het werk beginnen.

Wanneer het project is afgerond, zal de technicus terugkomen om te controleren of alle regels zijn nageleefd.

Een certificaat ter bevestiging zal dan worden uitgereikt.

 

De verschillende gehomologeerde systemen.

 

Het klassieke systeem

 

Dit systeem met een klassieke septic tank,  wordt in de meeste gevallen waar voldoende ruimte aanwezig is , gebruikt.

Na het decanteren in de tank , wordt het afvalwater d.m.v. de zwaartekracht of een pomp overgebracht naar een filter.

 

Afhangend van de beschikbare ruimte en de grond, kan het filtersysteem bestaan uit:

  • drainage greppels

  • verticale zandfilters

  • infiltratie terpen

Is de tank ingegraven op minder dan 10 meter afstand van de keukenafvoer,  dan is een vet separator  noodzakelijk.

 

 

Compacte systemen

 

Het compacte systeem bestaat uit een normale tank die speciaal is aangepast voor kleine oppervlaktes.

 

Het filtersysteem bestaat uit één of twee filters  ( dit hangt af van de grootte van de tank ) , die gevuld zijn met kokosnootvezels.

 

Dit systeem is speciaal ontworpen voor moeilijk doorlatende of geen water doorlatende grond.

Het gefilterde water wordt door het Franse recht beschouwd als behandeld afvalwater en mag afvloeien in de natuur.

 

De toestemming van de gemeente is noodzakelijk , wanneer het water afvloeit op gemeentegrond.

 

Wanneer het land voor de septic tank  is gelegen op een plek waar het grondwaterpeil hoog is , moet het systeem op een betonnen plaat bevestigd worden.

Wanner de tank meer dan tien meter van de keukenafvoer verwijderd ligt,  heeft men een vet separator nodig.

 

Micro station

Er zijn twee hoofdtypes van een micro station:

  • Decanteren d.m.v. een perslucht systeem.Dit creëert een optimale conditie voor de ontwikkeling van bacteriën.

  • Beluchting van bacteriën d.m.v. mechanische beweging.

 

Het afvalwater mag worden geloosd in de waterwegen.

 

Toestemming van de gemeente is vereist , wanneer het water afvloeit op gemeentegrond.

 

Het water kan ook afvloeien d.m.v. een drainagesysteem op eigen grond.

Version imprimable | Plan du site
© Entreprise Weeks William